MINDFULNESS

Dette forløb henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle kompetencer gennem en styrkebaseret og holistisk tilgang til selvledelse. Modulet er relevant ledere, mellemledere, personaleansvarlige med interesse for at hjælpe mennesker med at finde den gnist, der for alvor kan antænde deres arbejdsglæde og sørge for, at forebygge og reducere stress på personligt såvel, som på organisatorisk niveau.

Udbydes på vegne af KEA.

DIT UDBYTTE

Du lærer at integrere meditation og mindfulness i dit eget liv, så du med udgangspunkt i egne erfaringer bedst muligt kan formidle teknikken til andre som vejleder for andre. Modulet giver dig gennem testede færdigheder i selvledelse, samarbejde, mindful lytning og kommunikation, hvilket er efterspurgte kompetencer både hos offentlige og private virksomheder. På modulet lærer du at planlægge din formidling både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de læringselementer, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden.

MEDITATION

Lær at undervise i et gennemprøvet og effektivt meditationsforløb. Via meditation lærer du at blive mere nærværende, og som underviser, lærer du at skabe positive tilstande for dig selv og andre – og samtidig bliver du også bedre til at lytte til andre og mindske den stress, som de fleste af os møder hver dag. Moderne forskning viser, at meditation øger mentalkapaciteten, bekæmper stress og skaber øget lykke.

MINDFULNESS

Du lærer om mindfulness i både teori og i praktik. Du træner en mindful indstilling til dig selv og dine reaktioner, det giver dig mulighed for at forholde dig objektivt og nærværende til, hvad der måtte opstå i nuet. Derved opøver du evnen til at agere i overensstemmelse med det bedste i dig, i stedet for at reagere automatisk eller defensivt. Du lærer at være mindfull over for andre, hvilket styrker dine relationer og samarbejdsevner markant.

UNDERVISNINGSFORM OG OPBYGNING

Modulet forløber over – 4 undervisningsmoduler  – 1 erhvervscase – 1 afsluttende eksamen. Undervisningen på fremmødedagene består af fællesmeditation, teori samt øvelser.

PÅ MODULET LÆRER DU:

  • At opbygge meditation og mindfulness som en vane i dit eget liv
  • Gennemtestede færdigheder i selvledelse, samarbejde og kommunikation
  • At undervise i et gennemprøvet og effektivt meditationsforløb
  • At skabe positive tilstande for dig selv og andre

MØD DIT TRÆNINGSTEAM

Når du starter på din uddannelsen skal du indgå i et træning team. Teamet består af en mindre gruppe af dine medkursister som mødes og træner specifikke vejleder færdigheder mellem undervisningsmodulerne

EGENREFLEKSION OG FEEDBACK

Som leder/medarbejder er det vigtigt er det at være i en løbende udviklings og vækstprocess omkring sin rolle og at du udvikler dig igennem erfaring, selvreflektion, feedback, øvelse og praktik. Igennem forløbet lærer du at udøve egenfleksion omkring din egen rolle, du lærer at give og modtage feedback fra medlemmerne af dit træningsteam. Når du på den måde løbende laver egenreflektion, kickstarter du din personlige udviklingsprocess. Din evne til at udvikle dine færdigheder som leder/medarbejder igennem egenrefleksion og feedback indgår i bedømmelsen til den endelige eksamen

ERHVERVSCASE

Så snart du er startet på forløbet og indgår i dit træningsteam, kan du begynde din erhvervscase / praktik. Som studerende får du oprettet en instruktør profil i god dags meditation og mindfulness IOS app. De studerende som er involveret i din udvikling samles på et hold i appen under dit navn.

LOKATION


KEA – Københavns Erhvervsakademi
Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

KURSUSDATOER 2017

dag 1: d.12 Oktober

dag 2: d.19 Oktober

dag 3: d. 26 Oktober

dag 4: d.2 November

Eksamen d.9 November

Tilmelding til Mindfulness

 

Verificering

MINDFULNESS MODULETS AKADEMISKE FORMÅL

Mindfulness forløbet akademiske formål er at skabe forståelse for, hvordan principperne bag mindfulness kan skabe bæredygtighed i organisationen, gennem medarbejdertrivsel, forebyggelse af stress, øget innovation og effektivitet.

5 ECTS POINT
Mindfulness modulet giver dig 5 ects points efter bestået eksamen.

Indgår i uddannelsen: AU i Ledelse
Fagmodulet Mindfulness er et akademifag på 5 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse.

Fagmodulet afsluttes med en eksamen. Adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Mindfulness modulet indgår som et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, som er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse)

Den samlede AU i ledelse uddannelse omfatter 60 ECTS point og giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Ledelse. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in Leadership & Management jf. bekendtgørelsen om akademiuddannelser. Formålet med Akademiuddannelse (AU) i Ledelse er at give den uddannede en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag. Uddannelsen skal kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage centrale funktioner inden for ledelse på en måde, der understøtter organisationens situa- tionsbestemte behov og strategiske målsætninger.

Undervisere er Marcus og Henning Daverne.