Om Thobias

Jeg har over 15 års erfaring med undervisning og konsulentbistand til såvel offentlige organisationer og private virksomheder. Jeg har en veludviklet næse for at opfatte hvilke dynamikker og problematikker, der er på spil i en organisation og er god til at forstå de dybere aspekter hos mennesker. Jeg har gennem mange års erfaring udviklet en lang række faglige og menneskelige ”værktøjer”, som jeg bruger situationsbetinget – og med gode resultater til følge for både organisationer, ledere og medarbejdere.

Jeg arbejder ud fra en række helhedsorienterede værktøjer, der primært er baseret på den systemiske, den socialkonstruktivistiske, den anerkendende og den fænomologiske tilgang.

Hvilke fag underviser du i?

Jeg underviser i en lang række fag som fremgår af nedenstående oversigt. Til fagene Ledelse i Praksis, Coaching i Organisationer har jeg udarbejdet arbejdsmanualer med virkelighedsnære CASES og opgaver til fagene. Desuden er jeg én af forfatterne på den kommende bog ”Oplevelsen lever”.

  • Ledelse i Praksis
  • Oplevelsesledelse
  • Det Strategiske Lederskab
  • Coaching i Organisationer
  • Teamledelse
  • Ledelse med Social Kapital

Hvad er vigtigt for dig, når du underviser?

Når jeg underviser, giver jeg meget og jeg forlanger meget. Du kan som kursusdeltager være sikker på, at jeg ”er der” for dig – når du har brug for det. Til gengæld får du ikke mere end det der svarer til din egen forberedelse og engagement.

Jeg har som ønske at kunne gøre en forskel for dig, for at sætte dig i stand til at gøre en forskel i din virksomhed og for dig selv. Jeg er dedikeret til det jeg gør, og forsøger hele tiden at omsætte teorien til praksis, for at give dig størst muligt udbytte af undervisningen.

Hvordan foregår undervisningen?

Du vil blive introduceret for både spændende teori og virkelighedsnære cases. Der tages udgangspunkt i din egen virksomhed i undervisningen. Du vil i undervisningen blive inddraget på et personligt og fagligt plan, således du selv udvikler dig, samtidig med du bliver i stand til at implementere en lang række konkrete ”værktøjer” i din virksomhed. Der lægges meget vægt på, at du kan omsætte din læring til praksis hjemme i din virksomhed.

Thobias Laustsen

 

Læs mere om Thobias og Hologrator

HOLOGRATOR