Om KEA

Københavns Erhvervsakademi – KEAs formål, er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

Der er 4219 studerende på fuldtidsuddannelserne, 4800 på efteruddannelse og 332 ansatte på KEA.

Historie og baggrund

KEA blev etableret i 2008 med udgangspunkt i Lov om erhvervsakademier, der blev vedtaget af Folketinget i marts 2007. KEA er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST.

 

KEAlogo

Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
2200 København N

Telefon 46 46 00 00
E-mail: kea@kea.dk
Web: www.kea.dk

CVR-nr. 31 65 62 06
EAN-nr. 5798 000 560 291