Om Gry

Jeg beskæftiger mig særligt med sparring af branchens ledere, organisationsudvikling og juridiske problemstillinger i restaurant- og hotelbranchen.

I tillidsfulde samtaler med branchens dygtigste ledere indgår jeg som en coachende sparringspartner, der med inspiration, støtte og redskaber hjælper med at gøre virksomheden til en endnu bedre forretning samtidig med at dagligdagen bliver bedre og sjovere for den enkelte medarbejder.

På den juridiske side er jeg måske den i Danmark, som har størst erfaring med forpagtningsaftaler, afbestillingsregler, no-show, opgørelse af erstatning i forbindelse med afbestillinger, force majeure-situationer i forbindelse med afbestilling, skader på gæster, gæsters ansvar for ødelæggelser, garderobeansvar og lignende.

Jeg har forsket i restaurant-lov og dens mange fortolkningsmuligheder, alkoholbevillinger og samarbejdsflader mellem politi, kommune og restaurationer i forbindelse med bevillinger, næringsbreve, åbningstilladelser, restaurationsplaner m.v.

Hvilke fag underviser du i?

  • Coaching og konflikthåndtering på akademiniveau

Hvad er vigtigt for dig, når du underviser?

Jeg er i min undervisning meget fokuseret på at deltagerne bruger det lærte i umiddelbar forlængelse af undervisningen. Det er først når vi får omsat teori til praksis, at vi når de store resultater.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et trygt miljø hvor der tages højde for den enkelte deltagers læringsmetode.

Citater fra kursister:

”Man får nogle rigtig nyttige teorier, der kan omdannes til praksis.

Der er mange af mine medarbejdere, der siger, at jeg har forandret mig, og det gør mig glad. For dét at jeg har fået værktøjer gør, at jeg kan være den bedste side af mig selv.

Eksempelvis er jeg blevet meget bedre til at uddelegere arbejdsopgaver. Før havde jeg en tendens til at holde på arbejdsopgaverne. Det var lettere, syntes jeg, at jeg bare gjorde det selv. Nu har jeg fået værktøjer til at analysere, uddelegere og lede. Det er sjovere for alle.

Charlotte Mathiesen – Café Hovedtelegrafen

 

Konflikthåndtering er et vigtigt redskab. Jeg oplever tit, at min nye viden om kommunikation og konfliktnedtrapning, gør at jeg er meget bedre til at håndtere små gnidninger før de bliver til konflikter.

Det giver rigtig god energi i det daglige arbejde.”

Anders Bachmann Lynge – Hotel Hesselet

 

A0000188 kopi 2

Gry Asnæs

Læs mere om Gry og Asnæs & Vangstrup